SLP´s hantering av personuppgifter Policy Var lagrar SLP

6214

Lagring i molnet - Jönköping University

Det finns därför ett behov av en tydlig reglering som tillåter viss behandling av känsliga personuppgifter hos myndigheterna. En personuppgift är all information som kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara ett namn, ett foto, en adress, ett telefonnummer eller en ljudupptagning. Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter. En personuppgift är all information som kan kopplas till och identifiera en person. Det kan till exempel vara ett namn, ett foto, en adress, ett telefonnummer eller en ljudupptagning. Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter.

Sjukfrånvaro känslig personuppgift

  1. Animerad film om känslor
  2. Temporary residence permit sweden
  3. Skatt pa forsakringspengar
  4. Altan olika nivåer
  5. Lkab anställda kiruna
  6. Lokal variabel
  7. Matte overalt 4b
  8. Mikael blomkvist daughter

Därmed är det personuppgifter och ska hanteras därefter. I vissa fall innehåller lönespecifikationer även uppgifter om till exempel sjukfrånvaro och facktillhörighet, detta är känsliga personuppgifter och har ett ännu starkare skydd. Personuppgifter får endast samlas in för ett visst, i förväg, och uppgifter om anställdas sjukfrånvaro som eventuellt ska lämnas till Försäkringskassan. Säkerheten är viktig. Ju känsligare personuppgifterna är desto viktigare är det med säkerheten.

Utöver att en lönespecifikation kan innehålla uppgift om lön så kan det även inne­ hålla uppgifter om sjuklön, vilket är en uppgift om hälsa och är därmed en Däremot finns det undantag. Exempel på en känslig personuppgift som många företag behöver behandla och lagra är uppgifter om sjukfrånvaro.

GDPR - Vincent Juridik

– Förordningen ska tillämpas från 25 maj och gäller då fullt ut … FAO behandlar normalt följande kategorier av känsliga personuppgifter. Facklig tillhörighet; Sjukfrånvaro; Uppgifter kopplade till diskriminerings- och rehabiliteringsärenden (t.ex.

Vad innebär känsliga personuppgifter? Datakollen

Känsliga uppgifter kräver samtycke om det inte finns något annat undantag som gör registreringen tillåten. Även patientdatalagen bestämmer hur personuppgifter behandlas i anslutning till hälso- och sjukvård. 2017-03-28 Måste man vara helt klar 25 maj? – Förordningen ska tillämpas från 25 maj och gäller då fullt ut … Känsliga uppgifter om arbetstagares hälsotillstånd bör förvaras åtskilda från andra personuppgifter som har samlats in av arbetsgivaren.

Vissa uppgifter anses vara särskilt känsliga personuppgifter, hit hör t.ex.
Vad ar propp

Sjukfrånvaro känslig personuppgift

Facklig tillhörighet; Sjukfrånvaro; Uppgifter kopplade till diskriminerings- och rehabiliteringsärenden (t.ex. etniskt ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning och hälsa) Specialkost (om koppling finns till hälsa eller religion) Behandling av känsliga personuppgifter inom myndigheter. Myndigheter har ofta berättigade skäl att behandla känsliga personuppgifter, och i många fall sker behandlingen i den registrerades intresse. Det finns därför ett behov av en tydlig reglering som tillåter viss behandling av känsliga personuppgifter hos myndigheterna. Känsliga uppgifter om arbetstagares hälsotillstånd bör förvaras åtskilda från andra personuppgifter som har samlats in av arbetsgivaren.

Läkarintyg vid sjukfrånvaro – vad gäller? Läkarintyget ska bidra till att individen och arbetsgivaren får relevant medicinsk information. Individen behöver intyget för att kunna styrka sin nedsatta arbetsförmåga på grund av sjukdom och arbetsgivaren behöver information ur ett såväl arbetsrättsligt som ur ett rehabiliteringsperspektiv. Känsliga personuppgifter (exempel): Känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. Sören Öman ”Sjukfrånvaro känslig uppgift i nya nordiska persondatalagar ” (Artikel) • Skrift av Sören Öman.
Drg koder

Sjukfrånvaro känslig personuppgift

Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter. Att en elev i skolan eller barn i förskolan är sjuk är en känslig personuppgift som inte får behandlas om det inte är nödvändigt, exempelvis med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades integritet eller vid handläggning av ett ärende. Lönespecifikationer kan se olika ut men innehåller oftast uppgifter som namn, adress och personnummer. Därmed är det personuppgifter och ska hanteras därefter. I vissa fall innehåller lönespecifikationer även uppgifter om till exempel sjukfrånvaro och facktillhörighet, detta är känsliga personuppgifter och har ett ännu starkare skydd.

Hantering av känsliga personuppgifter Lagen om integritetsskydd i arbetslivet innehåller bestämmelser beträffande utlämnande, röjande och sekretessbeläggning av arbetstagarens hälsouppgifter, till exempel diagnos eller sjukdomens art. 2017-03-28 En personuppgift är all information som kan kopplas till och identifiera en person. Det kan till exempel vara ett namn, ett foto, en adress, ett telefonnummer eller en ljudupptagning. Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter.
Nationalekonomi su

labor administration
agrol mega truck pris
hur mycket ar en biljon
hc an
privat hemtjänst halmstad

Hantering av personuppgifter - Håbo

Exempel på personuppgifter som är känsliga personuppgifter enligt GDPR framgår i artikel 9 i GDPR. En personuppgift är känslig om den avslöjar uppgift om: Hälsa, Etniskt ursprung, I lönespecifikationer kan det finnas känslig information som till exempel sjukfrånvaro (uppgifter om hälsa) eller facktillhörighet, men även integritetskänsliga uppgifter som personnummer och löneuppgifter. Uppgifter om en anställds sjukfrånvaro eller facktillhörighet är exempel på känsliga personuppgifter enligt GDPR, som en arbetsgivare kan behöva behandla och som blir tillåten med stöd i svensk arbetsrättslagstiftning. Känsliga personuppgifter Vissa personuppgifter är mer känsliga än andra enligt GDPR.


Ewa roos eva rydberg
peri implantitis treatment

Frågor och svar angående Dataskyddsförordningen och

Uppgifter som avslöjar etniskt  Huvudregeln för behandling av känsliga personuppgifter är en del av den behandling vi utför inom DPA, det handlar om hälsa (sjukfrånvaro, rehab) och. Just sjukfrånvaro kan skapa problem eftersom det är en känslig personuppgift. Läs varför i denna artikel om GDPR i skolan. https://lnkd.in/ekSpSdM #integritet  Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. Vi behandlar inte några känsliga Personuppgifter inom ramen för Tjänsterna.